INNKALLING TIL

REPRESENTANTSKAPSMØTE

I  NORSK IRSKSETTERKLUBB

Tid: Søndag 6. juni 2021 kl. 09.00

Sted: Radisson Blu Airport Hotel

 

På grunn av den pågående pandemien og pålagte nasjonale smittevernregler vedtar styret å utsette Representantskapsmøtet i 4 uker. NKK; Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes i hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes

https://www.nkk.no/klubber-og-forbund-informasjon/arsmoter-i-klubber-og-forbund-utsettelse-eller-avlysning-article170097-1373.html

Styret mener dette vil være hensiktsmessig riktig i forhold til smittevern og muligheten for å få avholdt et fysisk RS. Myndighetene har varslet strengere tiltak etter påske, og i forhold til vaksinasjonsplanen vil størsteparten av befolkningen være vaksinert i utgangen av mai måned. Dette vil også bety at avdelingene kan avholde medlemsmøter i forkant av RS til behandling av innkomne saker.

Siden Ullensaker kommune fortsatt har lokale smittevernregler (som innebærer maks 20 personer fysisk tilstede på innendørs arrangement), vil det bli digital deltakelse for medlemmer. Send e-post til post@nisk.no for å få tilsendt møteinvitasjon.

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Fastsette representantenes stemmer
  3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
  4. Beretning for perioden 2020
  5. Regnskap for perioden 2020
  6. Fastsette årskontingent for 2022
  7. Innkomne forslag
  8. Hovedstyrets forslag til budsjett
  9. Valg

 

NISK Oppdretterpris for 2020 og 2021 blir utdelt.

 

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK.

Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett.  Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.

Frist for innsending av saker til behandling er 25. april, sendes på e-post til post@nisk.no

Frist for forslag til valgkomiteen er 25.april, sendes på e-post til leder av valgkomiteen Tore Salvesen toresbyggtegning@gmail.com Kandidater MÅ være forespurd og sagt seg villig til å stille til valg.

Påmelding innen 20.05. på post@nisk.no Også for dagsgjester er det påmelding pga. smittervernregler (navn + mobilnummer).

 

Lørdag 5. juni kl. 13.00:

Møte med avdelingsrepresentantene/DR for gjennomgang av saker til RS

Avdelingens time

Eventuelt

Møtet starter med lunsj kl. 12.00

 

 

 

VEL MØTT!

 

Styret i Norsk Irsksetterklubb.

Saksdokumenter:

PROTOKOLL pdf.pdf

Styrets Årsberetning 2020.docx

NISK 2020 RESULTAT.pdf

NISK 2020 BALANSE.pdf

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2020.pdf

Forslag til Handlingsplan 2021.docx

Budsjett 2021.xlsx

Valgkomiteens innstilling 2021.docx

Innkomne forslag.docx

Forslag valgkomite 2021.docx