På grunn av COVID-19 vil årsmøtet i år bli avviklet digitalt. For å kunne avvikle årsmøtet digitalt stilles det blant annet krav til at vi har kontroll på hvem det er som er til stede på møtet. For NISK avdeling 7 sitt vedkommende er det bare avdelingens egne medlemmer som får anledning til å delta. Alle påmeldinger vil derfor bli avstemt mot avdeling 7 sine medlemslister på det aktuelle tidspunktet. Forhåndspåmeldinger gjøres via deltager.no (se link under).

Trykk på linken for påmelding: https://www.deltager.no/aarsmote_150221

Digital plattform for møtet er Teams. Invitasjoner vil gå ut til de forhåndspåmeldte medlemmene per e-post noen dager før møtet finner sted. 

Sakspapirer vil bli lagt ut 14 dager før møtet.  

 

Dagsorden:

1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2.     Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.

3.     Behandle avdelingsstyrets Årsberetning.

4.     Godkjenning av avdelingsstyrets regnskap for 2020.

5.     Behandle avdelingsstyrets forslag til budsjett og aktivitetsplan for 2021.

6.     Behandle innkomne forslag.

7.     Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomite.  
        (innen 02.02.21 til: NISK-avd7-valgkomite@outlook.com)

8.     Valg av representant til RS 2021.


 

Hilsen NISK avd. 7.


Sakspapirer:
1. Årsberetning 2020
2. Innkomne saker
3. Orientering fra valgkomité  
4. Revisjonsberetning 2020

Protokoll årsmøte 2020 til underskrift.docx

Side3-signert 2020.pdf