Sted: Fantoft Studentby


Vis større kart

Saksliste:
1. godkjenning av innkalling og dagsorden
2. valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
3. styrets beretning
4. godkjenning av regnskap
5. budsjett og handlingsplan
6. behandle innkomne forslag
7. orientering om saker som skal behandles på generalforsamling
8. valg av avdelingsstyre
9. valg av utsendinger til generalforsamlingen.

Sakspapirene kan du laste ned her på hjemmesiden (se nederst) etter hvert som de foreligger.

Fritjof Stangnes (sign)
Styreleder