ÅRSMØTE MED FOREDRAG

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte med foredrag på Nordre Lindeberg Gård, onsdag 30 januar 2019. Årsmøtet starter kl. 18.00. Knut Reed, styreformann i sentralstyret til NISK, kommer også for å redegjøre for saker som ble behandlet under RAS. 

Foredraget starter umiddelbart etter årsmøtets slutt. Foredragsholdere er Eldri Kjørren og Jørn Presterudstuen.

Tittel på foredraget: «Jakthund fra topp til tå» (se mer om dette under)

Inngang for deg som skal være med på foredraget er kr. 100,-. Åpen kafeteria og loddsalg i pausen. VIPPS 134791, eller kontanter til inngang og/eller kafeteria. Husk kontanter til loddsalget.

Merk! Årsmøtet og foredraget er forbeholdt medlemmer av Nisk avd. 1.
 

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

 3. Årsberetning for 2018

 4. Regnskap for 2018

 5. Budsjett og handlingsplan for 2019

 6. Innkomne forslag

 7. Valg av avdelingsstyre
  - to nye kandidater vil tiltre styret
  - styret forøvrig er ikke på valg

 8. Valg av valgkomite
 9. Valg av deltaker til representantskapsmøtet

 10. Valg av revisor

 11. Kåring av årets hunder
  - årets hund skal kåres i UK, AK og VK, i tillegg til årets ustillingshund 

Vi kommer tilbake med årsmøtedokumentene over nyttår.   

Mer om foredraget:

Eldri og Jørn vil snakke om sammenhengen mellom eksteriør, trening og allsidig bruk av fuglehund til alle årets tider.

Begge er utstillingsdommere. Jørn er også en erfaren og respektert jaktprøvedommer. De har hver for seg, og sammen, drevet oppdrett av Irsk Settere i mange år. Begge er meget dyktige dressører, og bruker det meste av fritiden sin på jakt, utstillinger og prøver i alle grener; herunder høyfjell, skog, lavland, apport og spor. De er et høyt profilert og respektert par i prøve- og utstillingsmiljøet, og har til sammen en enorm erfaring med fuglehunder generelt, og med Irsk Setter spesielt. 

Deres påstand er at man ved å tilpasse metode til hund, kan man oppnå de målene en setter seg, og samtidig oppdage nytten av å trene allsidig gjennom hele året. De fokuserer på læringspsykologiske prinsipper, og lar det gå «sport» i å løse utfordringer med hundene.

Vel møtt!