Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 9

Dato: Torsdag 07.02.2019 kl 1900
Sted: SpareBank 1 Nord-Norge, Kaigata 3-5 (inngang fra Samuel Arnesens gate) Klikk her for kart.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede

  2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere

  3. Godkjenning av årsberetning 2018

  4. Godkjenning av regnskap 2018

  5. Godkjenning av budsjett 2019

  6. Godkjenning av aktivitetsplan 2019

  7. Behandling av innkomne saker

  8. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomitè

  9. Valg av utsending til Representantskapsmøtet (RS) 2019

  10. Kåring av årets hunder (UK, AK, VK + utstilling)

 

Sakspapirer:

Etter årsmøtet blir det servering av pizza og brus.
Styret ønsker alle sine medlemmer velkommen!

Mvh
Ørjan Wilhelmsen
Styreleder
(m) 414 08 425