Innkalling til Årsmøte NISK avd. 3 hedmark og Oppland Tirsdag 5.februar kl 19.00. Årsmøtet avholdes på Mekonomen Lillehammer.  Adresse: Korgvegen 40, 2619 Lillehammer

 

Forslag til saker som skal behandles må være inne innen 22.januar 2019 og sendes til anne.marte91@gmail.com

Dagsorden Ved NISK avd. 3’s Årsmøte Mekonomen Lillehammer,  Tirsdag 5.februar  2019 kl. 19.00

DAGSORDEN

Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3: Årsberetning for 2018

Sak 4: Regnskap for 2018

Sak 5: Innkomne forslag

Sak 6: Budsjett og handlingsplan for 2019

Sak 7: Valg av avdelingsstyre

Sak 8: Valg av utsendinger til representantskapet

 

Velkommen

- Styret AVD 3