Vi inviterer til årsmøte på Kongsberg Vandrerhjem, Vinjesgt 1, Kongsberg 27. januar 2020. Årsmøtet starter klokken 18:00.

 

DAGSORDEN:

1. Åpning av møtet

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Forslag til handlingsplan og budsjett

7. Saker til Representantskapet (tidl. Generalforsamling)

8. Innkomne forslag

9. Valg av avdelingsstyre

10. Valg av representant til Representantskapsmøte i NISK

Frister til årsmøtet: Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må stilles skriftlig til styrets leder innen 07.01.2020. Sakspapirer vil bli lagt ut i god tid før møtet.

Vi har også vært så heldige å få Marte Ottesen til å komme og holde et spennende foredrag for oss rett etter årsmøtet klokken 19:00!

Foredraget heter "Kan vi stole på HD-avlesningen" og tar for seg HD-avlesning samt praktiske ting man kan gjøre ved f.eks magedreining. 

Gratis adgang for alle deltakere!

Protokoll 2019.pdf