Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent og referent
3. Behandle styrets beretning
4. Godkjenning av regnskap
5. Behandstyrets budsjett og handlingsplan
6. Behandle innkommne saker
7. Valg av avdelingsstyre
7. Vakg av representant til NISK's generalforsamlingen