¨NISK LOGO_500x500

Informasjon om behandlingen av rettslig tvist mellom styret i avd. 7 og Norsk Irsksetterklubb

Hovedstyret i Norsk Irsksetterklubb velger å legge ut denne informasjonen fordi flere tillitsvalgte og andre medlemmer i klubben vår ber oss om å gjøre det.

Styret i Norsk Irsksetterklubb har registrert hva NISK avdeling 7-styret skriver blant annet på sine Facebook-sider om kjennelsen i Asker og Bærum tingrett. Styret i Norsk Irsksetterklubb mener at framstillingen fra styret i avd.7 gir et usant bilde og en feil tolkning. Det gjelder både selve kjennelsen og hvor saken står i dag.

 

Det er styret i avdeling 7 som har anlagt sak mot Norsk Irsksetterklubb. Styret i avdeling 7 nekter med dette å etterkomme et lovlig fattet vedtak om mistillit på Ekstraordinært representantskapsmøte (EORS) i klubben. Dermed kan vedtaket foreløpig ikke iverksettes.

Dette vedtaket ble gjort med 59 mot 13 stemmer, hvor elleve av de tretten stemmene var fra avdeling 7.

«Styret ber representantskapsmøtet om å vedta mistillit mot representanter som satt i styret og valgkomitéen i avdeling 7 i 2019 og som fortsatt har verv i styre eller valgkomité i avdeling 7 og anmoder disse om å trekke seg.

Styret ber EORS om å pålegge styret i avdeling 7 om å avholde nytt årsmøte og velge nytt styre og valgkomité innen 1. desember 2020 om de omfattede representanter ikke trekker seg umiddelbart.

Personene omfattet av dette vedtaket kan ikke stille til valg.»

I sin artikkel på Facebook-sidene til avdeling 7 later styret som om vedtaket på EORS ikke er gyldig.

Dette er feil. Kjennelsen i Asker og Bærum tingrett betyr bare en ting. Det innebærer bare at iverksettelsen av EORS-vedtaket må utsettes. Utpå nyåret skal saken i sin fulle bredde behandles i Asker og Bærum tingrett. Da får også Norsk Irsksetterklubb anledning til å dokumentere hva denne saken handler om. Først da vil det komme en avklaring om sakens realiteter.

 

Norsk Irsksetterklubb registrerer at styret i avdeling 7 skriver at de ikke vil ta gjenvalg ved neste årsmøte i avdelingen. Dette er bare hva EORS har vedtatt at de skal gjøre. Hovedstyret tar dette til etterretning.

 

Vi har videre mottatt en henvendelse fra advokaten som styret i avdeling 7 leier inn der man ber om en utenomrettslig løsning på saken. Norsk Irsksetterklubbs EORS har i høst som kjent vedtatt mistillit mot styret i avdeling 7.

 

Når denne saken eventuelt utvikler seg, kommer vi til å legge ut oppdatert informasjon på Facebook-siden til NISK og på vår nettside www.nisk.no

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk Irsksetterklubb.