NISK LOGO_200x200

Informasjon fra styret 7.november

Styret i avdeling 7 har saksøkt Norsk Irsksetterklubb for å få kjent vedtaket på ekstraordinært representantskapsmøte den 19. august i år ugyldig.

Det ble derfor innkalt til et rettsmøte i Asker og Bærum tingrett. Klubben mottok ikke denne innkallingen. Klubben har ingen grunn til å tro at ikke innkallingen er forsøkt levert eller lagt i styreleders postkasse men faktum består, innkallingen er ikke mottatt. 

Det ble derfor avholdt et rettsmøte i Asker og Bærum tingrett der klubben ikke var representert. Det er mottatt andre dokumenter fra tingretten som styret umiddelbart reagerte på men det var først etter at rettsmøtet var avholdt. Det var for øvrig slik styret i klubben ble oppmerksom på at det var avholdt et rettsmøte.

Styret understreker at tingretten ikke har noen kvittering for at innkallingen er mottatt.

Det er en selvfølge at styret i Norsk Irsksetterklubb hadde respondert og stilt i et rettsmøte i en sak som er så alvorlig og som preger klubben på den måten den gjør.
Norsk Irsksetterklubb har derfor engasjert juridisk bistand og har begjært oppfriskning i saken slik at vi kan få overbragt informasjon fra vår side og belyst saken før tingretten fatter sin beslutning.

Styret håper rettens beslutning vil bidra til en avklaring i saken og at vi når den foreligger kan konsentrere oss om å arbeide for våre medlemmer og for å fremme vår to hunderaser.

Styret i Norsk Irsksetterklubb

 

Vedlegg
Uttalelse fra Lovkomiteen i NKK
Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte 19. august 2020