Info.
Begravelsen til Kari Røinås er fredag 17.12 klokken 13.00 i Vennesla kirke.
De som ønsker å stille opp sammen på vegne av NISK kan møte på utsiden klokken 13.15
Her vill vi vente, gjerne sammen med din hund til følge kommer ut å passerer oss.
Viktig at vi holder oss adskilt fra deres følge så når de har passert holder vi avstand.
NISK avd 4 ordner med krans og blomster på vegne av medlemmene.