IM-Miessevarri oppfyller alle klubbens krav og er herved ny godkjent avlstispe. 

Mor: H-Ira av Miessevàrri 

Far: Ari av Miessevàrri

Oppdretter: Harry Torleif Hansen

Eier: Roald Elvenes

 

Vi gratulerer!