Vi bruker autoriserte og erfarne instruktører.

Anbefales for hunder som ikke har sauerenhetsbevis, i tillegg bør unghunder med bevis fra 2007 ta en repitisjon. Passer også for andre/eldre hunder hvor man ønsker å være helt sikker på sauerenhet.

Prisliste
  1 hund 2 hund 3 hund 4 hund
Medlem 450 800 1100 1400
Ikke medlem 550 1000 1400 1800
Repetisjon medlem 350 600 900 1200
Rep.etisjon ikke medlem 450 800 1100 1400

 
Påmelding snarest til Arvid Moe telefon 90 65 61 91.