Raudsildras Sønn de Lux

Felles avlskonferanse

Lørdag 25.januar kl. 10.00 på Scandic Airport, Gardermoen.

Raseutvalget/ Felles avlsråd inviterer til felles avlskonferanse.

Dette blir en spennende fagdag med foredrag fra noen av Norges og Nordens fremste eksperter på områder som angår avlsarbeid med rasene våre. Diskusjoner og paneldebatt.

Konferanser er gratis og åpen for alle!

 

Tixi

ÅRETS HUNDER 2019

 

STYRET GRATULERER VINNERNE - og takker alle som har deltatt og sendt inn sine resultater.

 

NISK LOGO_200x200

Saken er anket

Styret i avdeling 7 har anket hovedstyrets vedtak om fratakelse av å inneha tillitsverv og retten til å ha tillitsverv i 2 år. Domsutvalget i Norsk kennel klub (NKK) finner at det ikke er grunnlag for umiddelbar iverksettelse. Under ankebehandlingen har styremedlemmene rett til å inneha sine verv.

Svenskjakt 2019

ÅRETS HUNDER 2019

Også i år skal det kåres ÅRETS HUND i NISK i 7 forskjellilge klasser.  FRISTEN FOR INNMELDING ER SATT TIL 9.12.2019

NISK LOGO_200x200

Uroligheter i Norsk irsksetterklubb

Avdeling 7

Hovedstyret i NISK ser seg dessverre nødt til å iverksette disiplinærreaksjoner mot et flertall av styremedlemmene i avdeling 7. Fem av styremedlemmene er fratatt sine tillitsverv etter forutgående varsel. I tillegg er aktiviteten i avdelingen lagt i bero inntil videre.