I 15 år, siden 2003, har Ingrid Frenning jobbet jevnt, trutt og uegennyttig for Norsk Irsksetterklubb og for fremme av den irske setter som jakt- og prøvehund.
Sin første irsksetter, Gagganjunis Smavva, fikk hun i 2003. Ingrid meldte seg straks inn i NISK!

Styreverv avdeling 9
I flere perioder har hun vært medlem av styret i NISK avdeling 9, blant annet som nestleder.

Styreverv hovedstyret
Ingrid har også sittet som medlem av hovedstyret (2007-2009) med ansvar for utstilling. Hun hadde blant annet ansvaret for å arrangere dommerkonferanse eksteriør.

Jaktprøvedommer
Ingrid ble autorisert jaktprøvedommer i 2004. I tillegg til å dømme ordinære jaktprøver har hun i mange år også vært en selvskreven dommer på avdelingens klubbmesterskap.

Instruktør
Siden NISK avd 9 for mange år siden startet med egne ukentlige treningskvelder, har hun vært en aktiv pådriver for disse. Hun er fortsatt en av de mest trofaste deltakerne, og med sin fase 3-utdannelse fungerer hun som en svært kreativ instruktør. Hun deler villig sin lange erfaring med stående fuglehund.

Treningshelger
Hun har også i flere år arrangert treningshelger på Arnøya i Nord-Troms, der hun har ordnet med alt fra opphold til terrengleie. Også der har hun delt av sine mange års erfaring med fuglehund på jakt, jaktprøver og i hverdagen. Er det nybegynnere med trer hun ofte inn i rollen som instruktør.

Miljøfaktor
Ingrid har vært, og er fortsatt en viktig bidragsyter for avdeling 9. Hun stiller villig opp når avdelingen spør om hjelp, det være seg treninger eller de gangene vi har avholdt utstilling. Hun har mange ideer om hvordan vi som avdeling kan bli bedre til å rekruttere medlemmer, skape et godt miljø, trene hundene osv. Hun er rett og slett en viktig faktor for at vi i det hele tatt har et miljø/ei avdeling.

Vi gratulerer!