Se http://www.nisk.no/representantskapsmoete-i-norsk-irsksetterklubb.6283686-96177.html for program. Møtet starter klokka 0900. Representantskapsmøtet starter klokka 1100.

Det er kun representanter fra avdelinger eller DK’er (les: delegater) som har stemmerett. Klubbens øvrige medlemmer har møterett og talerett på Representantskapsmøtet.

Taleliste
For å sikre god gjennomføring av møtet må de som skal holde innlegg sette seg på taleliste via møtechat i Microsoft Teams eller ved å si «Replikk [ditt navn]» dersom du deltar på telefon eller fra Quality Airport Hotel Gardemoen.

Slik kan du delta elektronisk
Trykk på lenken nedenfor for å koble deg opp på møtet:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc5YjJiOWYtNmRjMi00M2M4LWE5YjEtZDVlNjJjNDkyYTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261c2f6d3-8c6a-4db4-8462-ef69d03f87a9%22%2c%22Oid%22%3a%2248aa48c9-1c05-49fc-a49d-a91bea40b2c6%22%7d

Delta på telefon
Telefonnummer: 21 40 44 77
Konferanse-ID: 824 446 104#

Delta fra Quality Airport Hotel Gardemoen
Dersom du velger å delta fra hotellet forutsettes at du har satt deg godt inn i gjeldende smittervernsregler og at du følger de lokale henvisningene. Påmelding skjer på e-post post@nisk.no raskest mulig og senest innen fredag 8 mai. Det er viktig at dette overholdes ettersom det må gjøres tilpasninger i lokalet og for å sikre at så mange som mulig får plass.