NISK LOGO_200x200

Gjennomføringen av årets RS

Representantskapsmøtet blir i år gjennomført både som videokonferanse og som ordinært fysisk møte på Quality Airport Hotel Gardemoen. For å sikre en god gjennomføring av møtet er det satt opp noen kjøreregler, bl.a. må du sette deg opp på taleliste før du kan si noe. Her finner du også informasjon om hvordan du kan delta elektronisk.

Se http://www.nisk.no/representantskapsmoete-i-norsk-irsksetterklubb.6283686-96177.html for program. Møtet starter klokka 0900. Representantskapsmøtet starter klokka 1100.

Det er kun representanter fra avdelinger eller DK’er (les: delegater) som har stemmerett. Klubbens øvrige medlemmer har møterett og talerett på Representantskapsmøtet.

Taleliste
For å sikre god gjennomføring av møtet må de som skal holde innlegg sette seg på taleliste via møtechat i Microsoft Teams eller ved å si «Replikk [ditt navn]» dersom du deltar på telefon eller fra Quality Airport Hotel Gardemoen.

Slik kan du delta elektronisk
Trykk på lenken nedenfor for å koble deg opp på møtet:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc5YjJiOWYtNmRjMi00M2M4LWE5YjEtZDVlNjJjNDkyYTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261c2f6d3-8c6a-4db4-8462-ef69d03f87a9%22%2c%22Oid%22%3a%2248aa48c9-1c05-49fc-a49d-a91bea40b2c6%22%7d

Delta på telefon
Telefonnummer: 21 40 44 77
Konferanse-ID: 824 446 104#

Delta fra Quality Airport Hotel Gardemoen
Dersom du velger å delta fra hotellet forutsettes at du har satt deg godt inn i gjeldende smittervernsregler og at du følger de lokale henvisningene. Påmelding skjer på e-post post@nisk.no raskest mulig og senest innen fredag 8 mai. Det er viktig at dette overholdes ettersom det må gjøres tilpasninger i lokalet og for å sikre at så mange som mulig får plass.