Innkalling til
 
GENERALFORSAMLING
I
NORSK IRSKSETTERKLUBB
 
Tid: Lørdag 14. februar 2009 kl. 12.30
Sted: Trondheim
 
 
            Dagsorden:
1.                  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2.                  Fastsette representantenes stemmer.
3.                  Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere.
4.                  Beretning for perioden 2008.
5.                  Regnskap for perioden 2008.
6.                  Hovedstyrets forslag til handlingsplan.
7.                  Fastsette årskontingent.
8.                  Hovedstyrets forslag til budsjett.
9.                  Innkomne forslag.
10.              Valg.
 
Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer av NISK. Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett. Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.
 
 
VEL MØTT!
 
Hilsen styret i Norsk Irsksetterklubb