¨NISK LOGO_500x500

Forsøk på mekling strandet

Som kjent har styret i avdeling 7 stevnet Norsk Irsksetterklubb for retten. Fuglehundklubbenes Forbund har den siste tiden jobbet for å få på plass en minnelig løsning. Dette har dessverre ikke ført frem.

De siste ukene har styret i FKF lagt ned betydelige ressurser for å få på plass en avtale mellom avdeling 7 og hovedstyret i NISK. Dette initiativet fra FKF resulterte i et utkast til forliksavtale som hovedstyret i all hovedsak sluttet seg til. Torsdag 17. desember ble det avtalt møte med representanter fra avdeling 7, hovedstyret samt FKF med hensikt om å komme til enighet. Styret i avdeling 7 sto dessverre for langt unna forslaget fra FKF til at vi kunne enes om en minnelig ordning.

Bakgrunnen for saken er at klubbens øverste organ - representantskapet - med klart flertall har fattet mistillit mot styret i avdeling 7. Konsekvensen av dette burde vært at styret i avdeling 7 trakk seg. Representantskapsmøtet instruerte derfor avdeling 7 om å avholde nytt årsmøte og velge et nytt styre. Styret i avdeling 7 har ikke etterkommet representantskapets vedtak, men i stedet valgt å bringe denne avgjørelsen inn for domstolen. Ettersom det ikke har lyktes å forlike saken, har hovedstyret nå ikke annet valg enn å forberede den forestående rettssaken som avdeling 7 har initiert. Norsk Irsksetter klubb er den saksøkte part og kan ikke trekke saken.

 

Hilsen styret i

Norsk irsksetterklubb.