Vårt lag som besto av Knut Skiple med Fauna( lagleder),  Oddbjørn Ovesen med Bounty, Geir Bjerkevoll med Speedy og Jørn Lunn Olsen med Quattro (reserve og FB-referent) oppnådde 42 poeng.  Vinnerlagt, korthåret vorsteh vant med 43 poeng og Breton på andre fikk også 43 poeng.

Ingen på vårt lag hadde fuglearbeid, så dette viser at våre ekvipasjer gjorde en formidabel søksjobb.

Styret takker dere så mye for utmerket innsats og profilering av den irske setter!