div 18

Treningskvelder

Torsdager på Skisland

Da starter vi opp med treningskvelder Torsdager fra klokken 18.00 
Aversjon på sau, leirdueskyting og due trening. 
Under ligger listen over instruktører og hjelpere. 

Fjellquiz3

NISK avd.5 inviterer til Fjellquiztur

Nå i denne båndtvangtiden er det fint med en felles tur!

Fauna og Bella Notte

NISK avd.5 arrangerer utstilling & sommersamling

Lørdag 15. juni blir det utstilling for våre to flotte raser på Myrbø. 

Duetrening[1]

NISK avd. 5 inviterer til duetrening

Årets duetrening er tirsdag 28. mai på 4H gården på Garnes.