NISK Logo Avd 4

NISK avd. 4 Inviterer til årsmøte fredag 31.01.20 klokken 18.00

Innkalling / dagsorden.

1. Godkjenning av dagsorden.

2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen.

3. Valg 

4. Regnskap 2019. 

5. Året 2019. Gjennomgang. 

6. Forslag til aktivitetsplan 2020. 

7. Innkommende forslag. 

8.  Budsjett 2020

9. Valg av representant til RS.

Hovden Fjellstove

NISK avd.5 inviterer til Vintersamling

28.02.-01.03. blir det vintersamling på Hovden Fjellstove.

NISK Logo Avd 4

Årets hunder 2019 i AVD 4.

Årets Hund - Årets Irsksetter - Årets Irsksetter utstilling