Kennel Alvertoppen har søkt og fått godkjent utkryss mellom irsk rød og hvit setter Alvertoppens Ice-T og irsk setter Skogrypas Black Hawk som del av det internasjonale utkryssprogrammet for irsk rød og hvit setter. Det er The Outcross Committee i The Irish Kennel Club som har godkjent søknaden. NKK i samråd med NISK besluttet i 2015 å legge til rette for at også norske oppdrettere kan delta i det internasjonale utavlsprogrammet for irsk rød og hvit setter og irsk setter. I praksis vil det si at avkom etter utavlsparinger kan registreres i Norge og nyte rettigheter hva angår deltakelse på jaktprøver og utstilling nærmere beskrevet i utavlsprogrammets regler og retningslinjer. Registrering forutsetter at reglene og retningslinjene stadfestet i programmet blir fulgt, og at en skriftlig bekreftelse fra «the Outcross Comitee» vedlegges registreringsanmeldelsen. Programmet vil således helt og holdent være administrert gjennom den internasjonale utavlskomiteen i rasens hjemland Irland.

Her kan du lese mer om denne utkryss-paringen