Søndag 8. november avvikler vi nok en gang vårt årlige klubbmesterskap; den såkalte «Fasancupen». I motsetning til tidligere år vil «det store mesterskapet» denne gangen bli avviklet på to forskjellige destinasjoner. Vi kommer tilbake med informasjon om de respektive destinasjonene så snart dette er klart, men begge vil uansett være i området Aulie/Årnes. Finalen vil bli avviklet på en av de to destinasjonene. Dette bestemmer vi under dagen avhengig av erfaringene vi gjør under kvalifiseringen.  

Klubbmesterskapet er et uhøytidelig arrangement hvor vi skal kåre en klubbmester i både UK og AK. UK: inntil 2 år gamle hunder på prøvedagen. AK: Over 2 år på prøvedagen. Å delta her vil gi deg nyttig og relevant erfaring dersom du vurderer å stille hunden på jaktprøve. Ta med deg din firbente venn så møtes vi på stubben for å kjempe om den gjeve tittelen «Klubbmester NISK AVD. 1 i 2020». Det stilles ikke krav til RO I OPPFLUKT (RIO). Det er viltfinnerevne og kvalitet som skal bedømmes denne dagen.        

Følg linken for påmelding og betaling: https://www.deltager.no/fasan_cup_2020_08112020#init. Prinsippet om «Førstemann til mølla» gjelder ved påmelding da vi har begrenset kapasitet hva gjelder terreng den aktuelle dagen. Vi kjører maksimalt to partier à 12 hunder, samlet 24 hunder. Maks antall hunder per deltaker settes til èn, slik at flest mulig av medlemmene som ønsker det, får anledning til å delta.

Ta med mat og drikke til deg selv og hunden. Klær og skotøy tilpasser du i forhold til værmeldingen. På grunn av smitteverntiltak (Corona) blir det ikke grilling som tidligere.    

Pris/deltaker: kr. 600,- (maks èn hund per fører). Frist for påmelding: Snarest, men senest innen 6. november. Merk prinsippet om at «Først til mølla» gjelder, og at påmeldingen ikke er gjeldende før påmeldingsavgiften er innbetalt.   

Eventuelle spørsmål kan rettes til Trygve Moen på trygve.moen@oslovvs.no og/eller telefon 916 70 907.   

Dommere er Trygve Moen og Stian Aaserud.

COVID-19 – regler: Vi følger COVID-19 – reglene til FHI og NKK. Av denne grunn ser vi oss nødt til å begrense antallet tilskuere. Det er kun de som har nære relasjoner til deltaker, eller andre som har offisielle oppdrag for arrangør, som kan være tilstede under avviklingen av arrangementet. Vi avgrenser respektive med maks en ledsager per deltaker. For øvrig oppfordrer vi alle til å følge de nasjonale retningslinjene for god håndhygiene, og minimum 1 meters avstand til de andre ekvipasjene.  


Vel møtt til en trivelig og spennende dag på stubben :-)