Avdeling 3 er satt under administrasjon da det ikke er avholdt ordinært årsmøte.
 
Hovedstyret innkaller herved til ekstraordinært avdelingsårsmøte i avdeling 3.
 
Det ekstraordinære årsmøtet finner sted på Bjørns kro, Lillehammer tirsdag 1. juli kl. 19.00.
 
Saker til behandling:
 
- Valg av nytt styre eller en eventuell midlertidig distriktskontakt.
 
- Innstilling til neste års generalforsamling i NISK vedrørende hvorvidt avdelingen ønskes opprettholdt som avdeling eller ønsker å bli oppløst som avdeling for å fungere med distriktskontakt.
 
Kontaktpersoner: Nestformann hovedstyret Espen Bjørbæk tlf 976 24 012 eller Jan-Erik Svandal tlf 909 72 019.