Duetreningen den 18, 20, 25 og 27 august hos KG (Knut Gunnar Sørlie - annonsert tidligere på www.nisk.no og Facebook) avlyses grunnet liten interesse. 

Styret NISK avd. 1