NISK LOGO_200x200

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Det innkalles herved til Representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb 12. mai 2019

 

INNKALLING TIL

REPRESENTANTSKAPSMØTE

I NORSK IRSKSETTERKLUBB

 

Tid: Søndag 12.mai 2019 kl. 09.00

Sted: Quality Airport Hotel Gardemoen

 

 

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Fastsette representantenes stemmer

3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere

4. Beretning for perioden 2018

5. Regnskap for perioden 2018

6. Fastsette årskontingent for 2020

7. Innkomne forslag

8. Hovedstyrets forslag til budsjett 2019

9. Valg

 

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK

Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett. Stemmeretten er tillagt de valgte representanter fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.

 

Foredrag: "Kennel US - avlsstrategi" med Elin Wittusen.

 

Det serveres lunsj.

 

Lørdag 11.mai 2019 kl. 13.00

Formøte/gjennomgang av saker til representantskapsmøtet

Diverse fra avdelingene

Eventuelt

Foredrag: "Mine 50 år i NISK" med Tor Westrum.

Middag kl. 20.00.

 

 

VEL MØTT!

Styret i Norsk Irsksetterklubb

Tips en venn Skriv ut