Årsmøtet for avdeling 9 blir torsdag 31.01.2019 07.02.2019 i Tromsø.

Forslag/saker som ønskes behandlet må være sendt til niskavd9@gmail.com innen søndag 20.01.2019.
Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen v/Geir Pedersen i hende innen søndag 20.01.2019.

Detaljert innkalling og tilhørende dokumenter vil legges ut på hjemmesiden 2 uker før årsmøtet.

Mvh
Styret avdeling 9
v/Ørjan Wilhelmsen