Avlskriterier Irsk setter.

Avlskriterier Irsksetter
Norsk Irsksetterklubbs avlskriterier for hannhunder

For å bli godkjent som avlshund må hannhunder oppfylle disse kravene:Jaktprøve

Oppnådd 1.UK eller 1.AK før fylte 4 år gir godkjenning for 5 parringer.
Oppnådd 1.UK og 1.AK eller 2*1.AK eller 1.AK og VK premie før fylte 4 år gir
godkjenning til 15 parringer (maks 105 valper), maksimum 5 parringer pr. år.

(NB! Gjelder en 12 mnd periode, IKKE kalenderår)


Utstilling

Oppnådd minst Very goodNorsk Irsksetterklubbs avlskriterier for tisper

For å bli godkjent som avlshund må tisper oppfylle disse kravene:Jaktprøve

Oppnådd 1.UK eller 2.AKUtstilling

Oppnådd minst Very Good


Krav som må oppfylles av begge kjønn for å bli godkjent som avlshund:

Hunden må være fri for HD (offisiell diagnose A eller B)
HD-prosent på tidligere avkom må ikke ligge mer enn 10% under rasens snitt (dette gjelder kun hvis 12 eller fler avkom er røntget).
Hunden må være testet for CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency). For mer info angående CLAD og testing se Helse.
Hunden må være fri for arvelige defekter som haleknekk, bittfeil, testikkelmangel ol.
Hunden må selv være sykdomsfri.
Hunden må ha godt gemytt (kan kreves dokumentert fra to utstillingsdommere).
Innavl, far-datter eller mor-sønn godkjennes ikke.
Avlsrådet kan avslå godkjenning med basis i kombinasjonens eller foreldres nære slektskap dersom det kan henvises til tidligere uheldige resultater.
Søknad om dispensasjon fra NISK avlskriterier må sendes avlsrådet FØR paringen finner sted

Hunder som har oppnådd 1.AK på jakt, Excellent etter fylte 2år på utstilling, vil i tillegg tituleres som elitehunder.
For å kunne utnevnes til elitehund, stilles ingen krav til alder, og det kan derfor finnes elitehunder som ikke er godkjente avlshunder. For oppfyllelse av elitehundstatus, må hunden være HD-fri.

Søknad om godkjenning av valpekull sendes til Kennet Mossige (kemossi@online.no)

Informasjon om hannhund, tispe samt hannhunds 5 siste parringer legges ved søkanden.