Vi ønsker å invitere til medlemsmøte på Teams førstkommende tirsdag 26. april kl. 19:00.
Tema for møtet er saker som skal opp til behandling på representantskapsmøtet 9. mai (spesielt ny organisasjonsmodell).
Styret i avdeling 9 ønsker å sende ut representant med bundet mandat og håper i den anledning våre medlemmer ønsker å komme med innspill.

Sakspapirer for representantskapsmøtet er publisert her. Vi henstiller våre medlemmer til å lese gjennom alle papirer som er lagt ut.

Link til møtet er sendt til medlemmer på epost. Dersom du ikke har mottatt denne ber vi om at du tar kontakt på epost niskavd9@gmail.com