Innmelding av saker til årsmøte:

Årsmøte for avdelingen vil bli avviklet i februar. Nærmere informasjon blir kunngjort på ett senere tidspunkt. Frist for innmelding av saker er satt til 25. januar. Vi tar også gjerne innspill dersom noen har ønsker for aktiviteter i avdelingen i 2021.

Innmelding til niskavd9@gmail.com

 

Mvh styret