Innmelding av saker til årsmøte:

Årsmøte for avdelingen vil bli avviklet i februar. Nærmere informasjon blir kunngjort på ett senere tidspunkt. Frist for innmelding av saker er satt til 15. desember. Vi tar også gjerne innspill dersom noen har ønsker for aktiviteter i avdelingen i 2020.

Innmelding til niskavd9@gmail.com

 

 

Mvh styret