Vi i avdelingen ønsker å takke alle som stilte på avslutning på Straumsbukta gård og til alle som har deltatt på dressurkveldene gjennom sesongen. Vi sees igjen til høsten!
Takk rettes også til Øyvind Trondsen i Oslo Hundeskole avdeling Tromsø og Straumsbukta gård for lån av området til avslutningen.