Avd 1 Oslo/Akershus/Østfold 2017

     Leder: Heidi Aandahl           Mob: 908 22 419

    Nest Leder: Trygve Moen   Mob: 916 70 907

  Kasserer: Anders Fledsberg      Mob: 992 56 578

  Sekretær: Terje Tofthagen      Mob: 924 59 969

Styremedlem: Dagfinn Elstad Mob: 993 00 000

 

 

 

Kontonummer: 5188.10.15726

Aktivitetsplan for 2017

 

rypebuas-c-philippa-geir-karlsen-tolga-2017_cropped_225x193

Topp premier på Tolga prøven

Premier i avdeling 1

Vi gratulerer Rypebua's C-Philippa med 1. UK og Gagganjunis Makker med 3. VK på Tolgaprøven.