Avd 1 Oslo/Akershus/Østfold 

     Leder: Heidi Aandahl           Mob: 908 22 419

    Nest Leder: Trygve Moen   Mob: 916 70 907

Styremedlem: Ingemar Søderstrøm  

Mob: 951 03 922

 Kasserer: Terje Tofthagen      Mob: 924 59 969

Styremedlem: Dagfinn Elstad Mob: 993 00 000

Styremedlem: Geir Karlsen    Mob: 481 02 915

 

Vår Facebook side

Kontonummer: 5188.10.15726

VIPS nummer: 134791

Aktivitetsplan for 2018

Innmelding av resultater:

 Dagfinn Elstad