Storlidalen

1UK   Rensjøen's Nix Theron     Eier: Alf Geir Pedersen

 

Røros Jff

1UK Lux Von Kappellenfpad    Eier: Nina Kjelsberg

2AK Lauvåsen's FJ Barack    Eier: Ruth Heggeland     Fører: Birger Stene