Mørk grønn

Mørk grønn

Avd. 4 Sørlandet - Innkalling til årsmøte på Skiskaland fredag 22.01.2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NISK AVD. 4 SØRLANDET FREDAG 22 JANUAR 2016 PÅ SKISLAND.

MØTET STARTER KLOKKEN 18.00

Saker som ønskes behandlet sendes styret innen 31.12.15 til Oddvar eller Villy

Sak 1: Åpning av arsmøtet

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3: Valg av dirigent og 2 protokollunderskrivere

Sak 4: Årsberetning for 2015

Sak 5: Regnskap 2015

Sak 6: Budsjett 2016

Sak 7: Forslag til aktivitetsplan for 2016.

Sak 8: Innkomne forslag

Sak 9: Valg v avdelingstrye med utvalg

Sak 10: Valg av utsending til RS 2016..

 

Resultater 2015 og forslag som skal behandles på årsmøtet sendes til:

vihho@mattilsynet.no eller Villy Howden, Bruviksveien 3B 4371 Egersund

Oddvar Røinås, Steinfossvegen 25 4700 Vennesla.

  

Tips en venn Skriv ut