Liatoppens Toya.regnr. 27236/07
Toya starter i meget stor fart, flott stil og meget god aksjon.
Jakter meget fornuftig i god kontakt med fører. Får med seg veldig godt med terreng.
Jakter fortsatt meget bra og bruker vind og terreng på en veldig fornuftig måte.
Fortsetter sitt gode søk. Markerer og støkker ryper og forfølger fugl.
Senere stand,ryper letter komplett rolig i oppflukt og skudd.
Ny stand går villig på reiser rype og er komplett rolig i oppflukt og skudd.
Utreder greit.
En herlig hund som i dag får sin velfortjente  1 pr. UK
Slipptid 85 minutter
5-5 5 6-4 4 4  presisjon 2 x presis reising villig
Hovden 7/9-2008
Dommere Njål Lundevik og Kjell Jacobsen

Sebastian, Toya, Arvid og Evita. Et meget sterkt team!
 
Liatoppens Evita regnr. 02834/04
Går et meget stort og med fin terrengdekning i god kontakt med fører.
Stand, på ordre reiser Evita presist rype er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit.
Stand langt ute, reiser på ordre presist rype er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder.
Holder sitt meget gode søk dagen ut og får sin fortjente 1 pr. AK
Apportbevis OK.
Slipptid 60 minutter
5 5 5 6 4 4 4  presisjon 2x presis reising 2x villig
Hovden 7/9-2008
Dommere Njål Lundevik og Kjell Jacobsen
 
Det var kun 2 premieringer på partiet!