Søndag 23 mai inviterer vi til apportbevisprøve på Solbakken utenfor Årnes. Adressen er Horgenvegen 106, 1929 Auli. 

Regler/krav:
Hunden må være eldre enn ni måneder. Som apportobjekt kan du bruke rype, orrfugl, rugde, fasan og rapphøns, som kan være frossen, tint eller tørket. Kravet er at objektet er helt og fint.

Apportobjektet legges ut 25-40 meter fra hunden, uten at hunden ser at det legges ut, eller at objektet er synlig for hunden eller føreren. Så langt det lar seg gjøre skal objektet legges ut i motvind. Hunden skal på kommando søke bevisst og effektivt og finne apportobjektet, som bringes tilbake til fører og avleveres uten tygging. Når hunden først har fått apportbeviset, har det ingen tidsbegrensning.

Apportbevisprøven starter kl. 15.00. Vi avslutter kl. 16.30. 

Dommer/sensor er Cato Martin Jonassen. Ring Trygve Moen på tlf. 916 70 907 dersom du får problemer med å finne frem. 

Eget apportobjekt kan medbringes, men må godkjennes av dommer før start. Har du ikke eget apportobjekt kan dette lånes av oss. Arrangementet er åpent for alle, både medlemmer og ikke medlemmer. Har du stående fuglehund i klasse 7 er du velkommen til å delta. 

Pris: 150,- per hund. Det betales med VIPPS ved ankomst. 

PÅMELDING gjøres til Dagfinn Elstad på d-els@online.no, snarest, men senest innen 5. mai. 

HUSK Å TA MED HUNDENS REGISTRERINGSBEVIS!!

Vel møtt!