25/2 - 2020

Nisk avd. 1 inviterer til apportbevis - prøve den 11 mars. Prøven vil bli avholdt hos Lene og Trygve Moen i Horgenvegen 106, 1929 Auli. Dommer for dagen er Cato Martin Jonassen. Alt du trenger å vite hva gjelder påmelding og andre formaliteter, finner du ved å følge linken under:

https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=308246&hash=B9DAEA614B88E9862354E95D6C326AC4#init

 

Prøven er åpen for medlemmer av NISK, også avdelinger utenfor avdeling 1.

Vel møtt!