Aktivitetsplan 2008

18. januar:
Årsmøte på Skisland

15., 16. og 17. februar:
Treningssamling på Hovden i Setesdal
Påmelding innen 2. februar til Kari Røinås, Steinsfossveien 25, 4700 Vennesla.
Tlf. 38 15 50 49 – 907 64 895.

26. april:
Dugnad på Skisland

28. april:
Oppstart av dressurkurs på Skisland

3. juni:
Sesongåpning for duetrening/sauetest på Skisland

28.juni:
NISK avd. 4-mesterskap på Skisland

25., 26. og 27. juli:
Venneslatreffet
med spesialutstilling for irsksettere på Skisland.

26-28 september
NM SKOG Skogsfuglprøve på Oggevatn

28. november:
Julemøte