Den 25.01.19 møttes vi på Skisland til årsmøte i NISK avd 4. 
I den forbindelse legges nå referatet ut til våre medlemmer. 
Vi ønsker og rette en stor takk til alle av klubbens ildsjeler, som gang på gang stiller opp så vi har en så flott klubb her på sørlandet. 
Takk til de av dere som nå trer av i styret og i komiteer. Og takk for tilliten til oss som trer inn.