Dato: Torsdag 10.02.2022 kl 1800
Sted: Nerstranda kjøpesenter (auditorium) og Microsoft Teams.

 

Vi ønsker at de som skal delta sender mail til niskavd9@gmail.com. 

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er Torsdag 27. Januar.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
  3. Årsberetning 2021
  4. Godkjenning av regnskap 2021
  5. Godkjenning av budsjett 2022
  6. Godkjenning av aktivitetsplan 2022
  7. Behandling av innkomne saker
  8. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomité
  9. Valg av utsending til Representantskapsmøtet (RS) 2022
  10. Kåring av årets hunder (UK, AK, VK og Utstilling)

Sakspapirer kommer.
NISK avd 9 - Balanse regnskap 2021_rev01.pdf
NISK avd 9 - Bank årsoppgave_31.12.2021.pdf
NISK avd 9 - Kommentar til regnskap 2021.pdf
NISK avd 9 - Regnskap 2021.pdf
NISK avd 9 - Resultatregnskap 2021 og budsjett 2022_rev01.pdf
NISK avd 9 - Revisjon_SKM_C36822012720400.pdf
Årsplan 2022.pdf
NISK valg2022.pdf
Årsberetning 2021.pdf