Dato: Torsdag 10.02.2022 kl 1800
Sted: Kommer!

 

Vi ønsker at de som skal delta sender mail til niskavd9@gmail.com. 

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er Torsdag 27. Januar.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
  3. Årsberetning 2021
  4. Godkjenning av regnskap 2021
  5. Godkjenning av budsjett 2022
  6. Godkjenning av aktivitetsplan 2022
  7. Behandling av innkomne saker
  8. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomité
  9. Valg av utsending til Representantskapsmøtet (RS) 2022
  10. Kåring av årets hunder (UK, AK, VK og Utstilling)

Sakspapirer kommer.