NISK Logo Avd 9

Tromsø 11. februar

Årsmøte Avdeling 9

Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 9

Dato: Torsdag 11.02.2021 kl 1800
Sted: Nyt restaurant i Storgata. Se kart her.


På grunn av gjeldende restriksjoner knyttet til Covid-situasjonen kan det bli aktuelt å endre til digitalt årsmøte. Endringer blir varslet her på hjemmesiden og på vår Facebook-side.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og stemmeberettigede
  2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
  3. Årsberetning 2020
  4. Godkjenning av regnskap 2020
  5. Godkjenning av budsjett 2021
  6. Godkjenning av aktivitetsplan 2021
  7. Behandling av innkomne saker
  8. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomité
  9. Valg av utsending til Representantskapsmøtet (RS) 2021
  10. Kåring av årets hunder (AK og VK)

Sakspapirer:
Kommer