Det var gjort et omfattende arbeid i tiden før årsmøtet, og det hadde lykkes å få ja fra flere personer som ønsket å gå inn i et nytt styre for avd. 3. Det ble således et enstemmig årsmøte som valgte følgende styremedlemmer:Leder : Kai Kjernsholen, 2320 Furnes

Nestleder: Roar Lundby, 2340 Løten

Sekretær: Håkon Brenna, 2265 Namnå

Kasserer: Eli Aateigen, 2610 Mesnali

Styremedlem: Per Ødegården, 2380 BrumunddalAvdelingen har 179 medlemmer og det er et jevnt tilsig av nye medlemmer.

Handlingsplanen omfatter flere aktiviteter hvor medlemmene kan delta, og dette vil bli annonsert på klubbens nettside så snart en aktivitet er avklart. Styret har også planer om å samarbeide med både Hedmark og Oppland Fuglehundklubb og NISK Avd. 1 når dette er naturlig for å ha best mulige tilbud til sine medlemmer.Styret i NISK er meget glad for at det nå er et avdelingsstyre for avd. 3 som vil ivareta klubbens medlemmer i regionen!