Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet for 2022. 

Tid: 8. februar kl. 19.00
Sted: Nordre Lindeberg Gård - undervisningsrommet 2. etg. 
Etter Årsmøte vil det bli en 
Orientering fra NISK hovedstyre vedrørende omorganisering av NISK.

 

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
 3. Årsberetning for 2022
 4. Regnskap for 2022
 5. Budsjett og handlingsplan for 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av avdelingsstyre
 8. Valg av valgkomite
 9. Valg av deltaker til representantskapsmøtet (RS)
 10. Valg av revisor
 11. Kåring av årets hunder
 12. Avsluttning av årsmøte.

Vedlegg - saksdokumenter: (trykk på linkene for å laste opp dokumentene)

Årsberetning for 2022
Resultat for 2022
Balanse for 2022
Aktivitetsplan for 2023
Budsjett for 2023
Valgkomiteens innstilling

Årsmøteprotokoll 2023.pdf


Vel møtt !