NR Poeng Navn Eier
1 5 Alvertoppens Enya Pål Inge Sanden
2 2 Craigrua Lola Jan-Erik Svandal
3 2 Snørypa's Saint Florentina Nina Hordnes og Narve Johansen
4 2 Alvertoppens Lady Luck Thomas Ottesen

 

Vi gratulerer!