Vestavind[1]

ÅRETS IRSKSETTERE - VESTVIDDAS VESTAVIND BLE BEST OG VINNER I 3 KATEGORIER.

VESTVIDDAS VESTAVIND ER KÅRET TIL ÅRETS IRSKSETTER.  I tillegg ble Vestavind vinner av kategorien beste lavlandshund og mest allsidige hund.

100-0089_IMG

ÅRETS HUNDER 2020 - meld inn dine resultater.

Frist for innmelding er satt til 13.12.20.

Det er særdeles viktig å være nøye med adressen ved innsendig fordi vi opplevde i fjor at et par innmeldinger var sendt til gamle adresser.

Tixi2

Reviderte statutter for Årets Hunder vedtatt på årets RS

Styret la frem reviderte statutter for Årets Hunder som ble vedtatt på RS 10.05.2020. En avdeling la frem forslag om å opprette en ny klasse for den hunden med størst allsidighet. Styret fikk mandat til å utarbeide denne statutten. 

ÅRETS HUNDER

 

STATUTTER

FOR

KÅRING AV

ÅRETS HUNDER

I NORSK IRSKSETTERKLUBB

 

 1. ÅRETS IRSKSETTER
 2. ÅRETS UNGHUND
 3. ÅRETS HØYFJELLSHUND
 4. ÅRETS SKOGSFUGLHUND
 5. ÅRETS LAVLANDSHUND
 6. ÅRETS UTSTILLINGSHUND SOM ER JAKTPREMIERT
 7. ÅRETS KOMBINERTHUND
 8. ÅRETS JAKTHUND IRSK RØD OG HVIT SETTER
 9. ÅRETS UTSTILLINGSHUND IRSK RØD OG HVIT SETTER

GENERELLE REGLER

 • Kåringen skjer blant norskregistrerte hunder med eier bosatt i Norge.
 • Hundene oppnår poeng for sine jaktprøveresultater etter samme system som benyttes for tildeling av poeng til jaktchampionatet.
 • Vinner er hunden med flest jaktchampionatpoeng etter de regler som er beskrevet under for hver klasse.
 • Ved poenglikhet vinner den hunden som har færrest starter. Ved fortsatt likhet vinner yngste hund.

Poengberegning:
Det gis poeng etter følgende kriterier:

UK:

1. premie UK 2 poeng (maks 2 x 1. UK teller til jaktchampionat)

1. premie UK fullkombinert 4 poeng (maks 1 UK FK teller til jaktchampionat)

 

1. premie Norsk Derby kvalifisering 2 poeng

2. premie Norsk Derby kvalifisering 1 poeng

 

1. premie Norsk Derby semifinale 3 poeng

2. premie Norsk Derby semifinale 2 poeng

3. premie Norsk Derby semifinale 1 poeng

 

1. premie Norsk Derby finale 5 poeng

2. premie Norsk Derby finale 4 poeng

3. premie Norsk Derby finale 3 poeng

4. premie Norsk Derby finale 2 poeng

5. premie Norsk Derby finale 1 poeng

 

1. premie Unghund Grand Prix 3 poeng

2. premie Unghund Grand Prix 2 poeng

3. premie Unghund Grand Prix 1 poeng

 

1. premie Sør Norsk Mesterskap 3 poeng

2. premie Sør Norsk Mesterskap 2 poeng

3. premie Sør Norsk Mesterskap 1 poeng

 

1. premie kvalifisering Arctic Cup (AC) / Norsk Unghundmesterskap Lavland (NUL) 2 poeng

 

2. premie kvalifisering AC/NUL 1 poeng

 

1. premie finale/semifinale AC/NUL 3 poeng

2. premie finale/semifinale AC/NUL 2 poeng

3. premie finale/semifinale AC/NUL 1 poeng

 


1. premie finale AC/NUL (flere enn 60 delt) 4 poeng

2. premie finale AC/NUL 3 poeng

3. premie finale AC/NUL 2 poeng

4. premie finale AC/NUL 1 poeng

 

Alle hunder som kvalifiserer seg til Norsk Derby finale får 1 poeng.

Maksimum 10 championatpoeng fra unghundklasse/høystatusløp kan benyttes for Norsk Jakt Championat.

AK:

1. premie AK 3 poeng

1. premie AK fullkombinert 5 poeng

 

VK:
1. VK 3 poeng                                    VK Semifinale:          1. VK 4 poeng                                                                 
2. VK 2 poeng                                                                       2. VK 3 poeng                                              
3. VK 1 poeng                                                                       3. VK 2 poeng

                                                                                             4.VK 1poeng
VK-finale: Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell, max 10 poeng:

Antall

1.VK

2.VK

3.VK

4.VK

5.VK

6.VK

Inntill 30

3

2

1

0

0

0

31-40

4

3

2

1

0

0

41-50

5

4

3

2

1

0

51-60

6

5

4

3

2

1

61-70

7

6

5

4

3

2

71-80

8

7

6

5

4

3

81-90

9

8

7

6

5

4

91-

10

9

8

7

6

5

 

Praktisering i VK: Ved registrering av premiering i VK-finale, må totalt antall startende første dag i VK komme fram. En hund kan på den samme jaktprøven oppnå poeng både

fra VK første dag, VK semifinale og i VK-finale. Ved lukket prøve gis detchampionatpoeng bare for premier oppnådd i kvalitetsklasse.

Ved NM-lagkonkurranser får de seks beste hundene individuelt fra 6 til 1 poeng, forutsatt at de har brakt fugl for skudd og at det er skutt over hundene.

Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:

CK 1 poeng

CACIT 2 poeng

Res.CACIT 2 poeng

ÆP skogsfuglprøve 2 poeng

1 UK / AK apport 1 poeng (maks inntil 5 ganger og maks 2 fra UK til jaktchampionatet).

Apportpremie må settes sammen med jaktprøvepremie som gir championatpoeng for at det skal kunne gis championatpoeng for 1 UK/AK apport. Premiene kan kun bruke en gang mot hverandre.

 

POENGSKALA FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND SOM ER JAKTPREMIERT

De tre beste utstillingsresultatene vil bli gjeldende og gi poeng etter følgende poengskala:

Antall hunder på utstillingen:

1-5

6-10

11-20

21-30

over 30

 

 

 

 

 

 

1. BTK/BHK

1

2

3

4

5

2. BTK/BHK

0

1

2

3

4

3. BTK/BHK

0

0

1

2

3

4. BTK/BHK

0

0

0

1

2

 

 

BIR

= 2 tilleggspoeng

BIM

= 1 tilleggspoeng

 

POENGSKALA FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND IRHS SOM ER JAKTPREMIERT

De tre beste utstillingsresultatene vil bli gjeldende og gi poeng etter følgende poengskala:

Antall hunder på utstillingen:

1-3

4-6

7-12

Over 13

 

 

 

 

 

 

 

1. BTK/BHK

2

3

4

5

 

2. BTK/BHK

1

2

3

4

 

3. BTK/BHK

0,5

1

2

3

 

4. BTK/BHK

 

0,5

1

1,5

 

 

 

BIR

= 2 tilleggspoeng

BIM

= 1 tilleggspoeng

 

1.ÅRETS IRSKSETTER

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Premie fra NM finale individuelt og NM-lag teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund
 • Krav til minimum very good på utstilling

2.ÅRETS UNGHUND

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Alle premier fra høystatusløp for unghunder teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund
 • Krav til minimum very good på utstilling
 • Kun premier oppnådd i UK teller

3.ÅRETS HØYFJELLSHUND

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Premier fra NM finale individuelt og NM-lag teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund
 • Krav til minimum very good på utstilling

4.ÅRETS SKOGSFUGLHUND

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Premier fra NM skog finale teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund
 • Krav til minimum very good på utstilling

5.ÅRETS LAVLANDSHUND

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Premier fra NM finale individuelt og NM-lag lavland teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund
 • Krav til minimum very good på utstilling

6.ÅRETS UTSTILLINGSHUND SOM ER JAKTPREMIERT

 • Poengberegning etter skala i tabell side 5 benyttes
 • Hunden må være jaktpremiert i det samme år

7.ÅRETS KOMBINERTHUND

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Premie fra NM finale individuelt og NM-lag teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund.
 • Krav til minimum very good på utstilling
 • Tilleggspoeng for hver nye konkurransegren; 2 poeng for den første (for eksempel høyfjell, lavland, skog, apport, spor eller andre grener) og så 4 poeng for neste prøvegren, 6 poeng for nummer tre osv.
 • Ellers samme krav; norskregistrert og eier medlem av NISK

8.ÅRETS JAKTHUND IRSK RØD OG HVIT SETTER

 • Samme poengberegning som for NISK Norgescup
 • Jaktpremieringer må være oppnådd i samme kalenderår
 • Krav til minimum very good på utstilling

9.  ÅRETS UTSTILLINGSHUND IRSK RØD OG HVIT SETTER.

 • Poengberegning etter skala side 5 benyttes.
 • Hunden må være jaktpremiert

ÅRETS HUND 2020

Tixi

ÅRETS HUNDER 2019

 

STYRET GRATULERER VINNERNE - og takker alle som har deltatt og sendt inn sine resultater.