DR Rogaland DR-representant: Per Sandanger

Trening i Sirdal

DK Rogaland og Rogaland fuglehundklubb inviterer til trening i Sirdal

Møteinnkalling DK Rogaland

I forbindelse med årets generalforsamling i Nisk innkaller DK Rogaland til
møte og gjennomgang av dokunenter,Torsdag 10.mai kl 18.00. Sted T.Hornklovesgt.12 Stavanger (Sandanger trafikkskole).
Sakspapirer tas ut på Nisk.no. Vanskelig å møte send komentarer på mail. Per

Treningssamling i Sirdal 21 aug.

Treningssamling i Sirdal