Vinje 12 mars 2022

Vi gratulerer Geir Karlsen og rypebuas Philippa med 1 AK på Vinjeveien lørdag

Philippa er etter Rypebuas Mercedes og Imingens Vegas. 
Oppdretter er Lene og Trygve Moen