NISK LOGO_200x200

REPRESENTANTSKAPSMØTE I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Det innkalles herved til Representantskapsmøte i Norsk Irsksetterklubb 10. mai 2020

INNKALLING TIL

REPRESENTANTSKAPSMØTE

I  NORSK IRSKSETTERKLUBB

Tid: Søndag 10. mai 2020 kl. 11.00

Sted: Videokonferanse fra Quality Airport Hotel Gardermoen

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Fastsette representantenes stemmer
  3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
  4. Beretning for perioden 2019
  5. Regnskap for perioden 2019
  6. Fastsette årskontingent for 2021
  7. Innkomne forslag
  8. Hovedstyrets forslag til budsjett
  9. Valg

Program:

Formøte kl. 09.00

- Velkommen

- Informasjon fra styret

Representantskapsmøte kl. 11.00

Introdusere NISK Oppdretterpris

Innlegg med "Kunnskapsbasert avl", hvordan bruke indexer og hva dogweb forteller oss

NISK medier og retningslinjer

Pause kl. 12.00-13.00.

Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.

På grunn av korona pandemien og faren for smittespredning har vi blitt pålagt restriksjoner fra myndighetene og Helsedirektoratet. Vi har forhørt oss med NKK i forhold til altrnativer for gjennomføring av Representantskapsmøter i år. De anbefaler å avholde årets RS som en videokonferanse, noe vi da velger å gjøre. Distrikts- og avdelingsrepresentantene har tale- og stemmerett og avgir stemmer via åpen chat. Alle medlemmer vil ha tilgang til den åpne chatten. Næremere informasjon om pålogging kommer. http://www.nisk.no/gjennomfoeringen-av-aarets-rs.6309099-360016.html

På grunn av disse omstendighetene utgår lørdagens formøte, men blir satt opp i en kortere versjon søndag.

 

 

 

VEL MØTT!

 

Styret i Norsk Irsksetterklubb

PROTOKOLL 2020.pdf

NISK 2019 RESULTAT.pdf

NISK 2019 BALANSE.pdf

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2019.pdf

Budsjett 2020.xlsx

Styrets Årsberetning 2019.pdf

Innkomne forslag.docx

Forslag til nye regler ÅRETS HUND.docx

Forslag regler for uttak NM.docx

Forslag til nye regler NorgesCuup.docx

Valgkomiteens innstilling 2020.docx

NISK Oppdretterpris.docx

Retningslinjer for bruk av informasjonsplattformer_NISK.docx